Kontaktný formulár

Vyplnením a odoslaním tohto formulára prejavujete záujem na tom, aby Vás pracovníci spoločnosti Peter Hájovský – DIGITAL FRAJERIS kontaktovali za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a poskytnutia ďalších informácií o podmienkach uzatvorenia zmluvy. Spracovanie Vašich osobných údajov bude vykonané v súlade s príslušnými právnymi predpismi, a to na dobu nevyhnutnú po dobu Vášho kontaktovania a uzatvorenia zmluvného vzťahu. V prípade, ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvného vzťahu so spoločnosťou Peter Hájovský – DIGITAL FRAJERIS , sme povinní Vaše osobné údaje bezodkladne zmazať. Viac informácií o spracovávaní osobných údajov nájdete TU

Newsletter

Zadaním Vašich osobných údajov v rozsahu meno a emailová adresa zároveň vyjadrujete súhlas so zberom a spracovaním týchto údajov na marketingové účely, ktoré môže realizovať prevádzkovateľ pri výkone svojej činnosti. Vaše osobné údaje sú spracované a uchovávané v súlade s nariadením Rady a EP 679/2016 a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. V prípade odvolania súhlasu so spracovaním údajov zašlite email s týmto pokynom na adresu info@digitalfrajeris.sk

Adresa

Palárikova 1484/2
Topoľčany 95501

Kontakt

Email: info@digitalfrajeris.sk 
Phone: +421 950 434 070

Odkazy

behance.net/peterhajovsky 
facebook.com/digitalfrajeris